دات نت نیوک
X
هلدینگ در یک نگاه
 

تعداد سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی خاص) 1.000 میلیارد و EPS آن 501 میباشد، شرکت های وابسته به هلدینگ عبارتند از: پاکسان، گلتاش، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم، و پاکسان ایروان

سرمایه گزاری

سرمایه گذاری های هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شرح زیر میباشد

شرکت پاکسان

 

شرکت گلتاش

 

شرکت ساینا

 

شرکت مروارید هامون

 

یاران توسعه بهشهر

 

شرکت آلی شیمی قم

 

شرکت پاکسان ایروان

 
  • در حال حاضر مدیریت مستقیم شرکت فراصرفه توسط شرکت صنایع شوینده توسعه صنایع بهشهر صورت میپذیرد.
  • و مدیریت شرکت یاران توسعه به واسطه‌ی شرکت پاکسان انجام میگردد.