دات نت نیوک
X
فعالیت اصلی
 

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از مشارکت در شرکت های تولید کننده مواد شوینده، پاک کننده و بهداشتی و همچنین در سایر شرکت ها، طرح ها، واحد های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز خرید و فروش سهام و هر گونه عملیات مالی و پولی میباشد.