دات نت نیوک
X
تاریخچه و فعالیت شرکت
 

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ ١٣٨٣/٠٩/٠٢ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ٢٣٤٨٢٣ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و به موجب مجمع عمومی فوق‏‏ العاده به تاریخ 96/07/01 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و طی شماره 11544 مورخ 1396/08/23 در سازمان بورس پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و با توجه به اینکه بیش از 94.5 درصد سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تعلق دارد، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از جمله شرکت های تابعه شرکت مزبور است. فعالیت اصلی شرکت، مشارکت در شرکت های تولید محصولات شوینده، پاک کننده و بهداشتی است و موضوع شرکت های فرعی آن تولید محصولات شوینده پاک کننده، بهداشتی و آرایشی می باشد.

ارزش ها

 
 
 
 • تكريم نيروي انساني كارامد و نتيجه گرا
 • نيروی انسانی كار امد، مسئول، منضبط، قائل به ترجيح منافع سازمانی به منافع فردی و اصول اخلاق حرفه ای
 • مشتری مداری
 • كار گروهی، كارگروهی هماهنگ و نتيجه گرا در فضای باز و تعاملی با رعايت توازن اختيارات و مسئوليت ها
 • رعايت حقوق كليه ذينفعان وايفای مسئوليت های اجتماعی، تعهد به رعايت حقوق سهامداران و ساير ذینفعان
 • خلاقيت، نوآوری و تعالی مستمر، سازمان يادگيرنده، خلاق، نوآور، دانش محور، تغيير پذير و آینده نگر
 • حفظ اعتبار و شهرت مجموعه ونام های تجاری آن
 • رعايت جنبه های اقتصادی و كيفی انجام وظايف، در تمامی سطوح
 
سرمایه
 

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ١٠٠ میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم عادی با نام ١٠٠٠ ریالی تمام پرداخت شده بود، که طی چهار مرحله با تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تاریخهای ۱۳۸۳/۱۲/۲۷، ۱۳۸۵/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ و 1396/07/01 از محل مطالبات حال شده سهامداران تا مبلغ 1000 میلیارد ریال افزایش یافته که مراتب آخرین افزایش سرمایه در تاریخ 1395/04/30 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، به این ترتیب سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ 1000 میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم عادی با نام هزار ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. اطلاعات مربوط به سهامداران به شرح ذیل است:

  1396/03/31 1395/09/30
نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام تعداد سهام درصد سهام
شرکت توسعه صنایع بهشهر 944.993.751 ٩٤,٥ 944.993.751 ٩٩,٥
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 55.000.000 ٥,٥ 55.000.000 ٠,٥
شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران 2.083   2.083  
شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر 2.083   2.083  
شرکت به پخش 2.083   2.083  
مجموع 1.000.000.000 ١٠٠ 1.000.000.000 ١٠٠
اعضاء هیئت مدیره
 

داراب وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • لیسانس مدیریت صنعتی
 • سال تولد: ١٣٣٨
 • تلفن: ٠٢١-٨٣٨٤٩٠٠٠

عزیزالله قربانی

عضو هیئت مدیره
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی
 • سال تولد: ١٣٤٩
 • تلفن: -

مسعود اژیه

رئیس هیئت مدیره
 • فوق لیسانس حسابداری
 • سال تولد: ١٣٣٣
 • تلفن: -

مهدی وهاب پور

عضو هیئت مدیره
 • فوق لیسانس مهندسی سیستم های انرژی - انرژی و محیط زیست
 • سال تولد: ١٣٥٩
 • تلفن: -

مهران بابا پوران

عضو هیئت مدیره
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • سال تولد: 1355
 • تلفن: -