دات نت نیوک
X
تاریخچه و فعالیت شرکت
 

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 1383/09/02 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 234823 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و با توجه به اینکه بیش از 99 درصد سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تعلق دارد، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از جمله شرکت های تابعه شرکت مزبور است. فعالیت اصلی شرکت، مشارکت در شرکت های تولید محصولات شوینده، پاک کننده و بهداشتی است و موضوع شرکت های فرعی آن تولید محصولات شوینده پاک کننده، بهداشتی و آرایشی می باشد.

ارزش ها

 
 
 
 • تكريم نيروي انساني كارامد و نتيجه گرا
 • نيروی انسانی كار امد، مسئول، منضبط، قائل به ترجيح منافع سازمانی به منافع فردی و اصول اخلاق حرفه ای
 • مشتری مداری
 • كار گروهی، كارگروهی هماهنگ و نتيجه گرا در فضای باز و تعاملی با رعايت توازن اختيارات و مسئوليت ها
 • رعايت حقوق كليه ذينفعان وايفای مسئوليت های اجتماعی، تعهد به رعايت حقوق سهامداران و ساير ذینفعان
 • خلاقيت، نوآوری و تعالی مستمر، سازمان يادگيرنده، خلاق، نوآور، دانش محور، تغيير پذير و آینده نگر
 • حفظ اعتبار و شهرت مجموعه ونام های تجاری آن
 • رعايت جنبه های اقتصادی و كيفی انجام وظايف، در تمامی سطوح
 
سرمایه

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ١٠٠ میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم عادی با نام ١٠٠٠ ریالی تمام پرداخت شده بود، که طی سه مرحله با تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تاریخهای ۱۳۸۳/۱۲/۲۷، ۱۳۸۵/۰۲/۰۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ از محل مطالباتحال شده سهامداران تا مبلغ ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که مراتب آخرین افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است، به این ترتیب سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۷۲۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۲۰ میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. اطلاعات مربوط به سهامداران به شرح ذیل است:

  1394/03/31 1393/09/30
نام سهامدار نام سهامدار نام سهام دار نام سهامدار نام سهامدار
شرکت توسعه صنایع بهشهر 716,395,500 94,5 716,395,500 99,5
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 3,600,000 5.5 3,600,000 0.5
شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر تهران 1,500   1,500  
شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر 1,500   1,500  
شرکت به پخش 1,500   1,500  
مجموع 720,000,000 100 720,000,000 100
اعضاء هیئت مدیره
 

داراب وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • مدیریت صنعتی
 • سال تولد: 1338
 • تلفن: 021-83849000

عزیزالله قربانی

عضو هیئت مدیره
 • فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 • سال تولد: 1349
 • تلفن: -

مسعود اژیه

نائب رئیس هیئت مدیره
 • فوق لیسانس حسابداری
 • سال تولد: 1333
 • تلفن: -

مهدی وهاب پور

عضو هیئت مدیره
 • لیسانس حسابداری
 • سال تولد: 1359
 • تلفن: -